Bilgii.net

Hiperintens Kist Nedir, Teşhisi ve Çeşitleri Neler?

08.10.2018
Hiperintens Kist Nedir, Teşhisi ve Çeşitleri Neler?

Multipl skleroz MS, santral sinir sisteminin en çok rastlanan inflamatuar demyelinizan hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalığının tespitinde BOS ve MRG bulguları olma ihtimali olur.  MRG’deki lezyonlara göre doğrudan MS tanısı koymak mümkün değildir. T2A’da 9 ya da daha çok hiperintens lezyon olması MS rahatsızlığının olabileceği ihtimalini doğurur. BT’de ise hiperdens olarak gözlemlenen lezyonlar yakından izlenmelidir. MR çekimleri sonucunda yağlı içerikli tümörler veya hemorajik tümörler T1A görüntülerinde hiperintens olarak fark edilmeyebilir. Bu nedenle T2 görüntülerinde hiperintens lezyonların ince duvarlı ve homojense de basit olduğu anlaşılmaktadır

Bu durumda yalnızca MRG ile tanı koymak mümkün olamayacaktır ve farklı yöntemlere başvurmak gerekir. MRG’nin etkileri arasında,

  • Uzun ve kısa zaman prognozun tespit edilmesi
  • MS olduğundan şüphe edilen kişilerde tanı koymak için yardımcı olma
  • Tedaviye cevap ve tedavi komplikasyonlarının tespiti
  • İzole klinik sendromu olanlarda erken tanı
  • Başka tanıları ekarte etme gibi etkiler doğurabilir.

Tıpta bulguların ve hastalıkların tanımlanmasında etkili olan terimler bulunur. Bunlardan biri de görüntüler arasında farkları belirleyen ve normal olan ile anormal olanın ayırt edilmesini sağlayan hiperintens terimidir. Aşırı yoğunluk anlamına gelen yöntemler ile tümörlerin veya hiperintens kistlerin varlığı teşhis edilebilir. Manyetik rezonans ile yapılan görüntülerde parlak ve açık renkli olanlar hiperintens olarak rapor edilmektedir. Bu alan içerisinde yoğun derece protein içeren sıvılar, melanin, hematom, yağ birikimi ve kontrast maddeler yer alabilir. Hiperintens bulgu sonucuna ulaşmak için dokuların birbiri ile kıyaslanması yöntemi uygulanmaktadır.

Hiperintens Kist/ Lezyonların Teşhisi

Hiperintens Kistler veya lezyonlar MR çekilmesi ile teşhis edilebilmektedir. Çeşitlere ayrılan hiperntens kistler farklı doku özelliklerinde ortaya çıkabilir. Eğer bir MR raporunda ‘’hiperintens milimetrik boyuttaki lezyonlar” tanısı yer alıyorsa o dokuda tümör bulunduğu anlamı taşımaktadır. Bu raporda yazan ibare sonucunda tümörlerin büyüklüğü ve nerede bulunduğu hakkında cerrahi araştırmalar yapılmalıdır. Tümörlerin çoğu hafif düzeyde hiperintens lezyon sinyali gösterir. MR çekimleri sonucunda yağlı içerikli tümörler veya hemorajik tümörler T1A görüntülerinde hiperintens olarak fark edilmeyebilir. Bu nedenle T2 görüntülerinde hiperintens lezyonların ince duvarlı ve homojense de basit olduğu anlaşılmaktadır. Lezyonların tümörlerden ayrılması için bu nedenle bu yöntemler tek başlarına yeterli değildir ve net olarak ayrılabilmeleri için ileri tetkikler gerekmektedir.

Hipointens Kist Çeşitleri

Hipointens kist farklı alanlarda meydana gelebilir. Örneğin el parmaklarında nadir olarak görülen glomus tümörleri manyetik rezonansla veya ultrasonografi ile görüntülenebilir. MRG’de T1 koyu renkli hipointens kistlere rastlanabilirken, T2’de parlak olan hiperintens kistlere rastlanabilir. Farklı yumuşak doku tümörlerinde de bu duruma benzer görüntüler ile karşılaşmak mümkündür. Merkezi sinir sistemi hastalıklarından biri olan Multipl Skleroz (MS)’da da MR görüntüleri ile alınmaktadır. MRG’de T2A’da 9’dan fazla hiperintens lezyon saptanması MS hastalığını akla getirir. T1 kesitlerinde görüntülenen alanlarda rastlanılan bulgular ile T2 görüntüleri birbiri ile benzerlik gösterebilir. Tekrar hatırlatmakta fayda var ki bu testlerin hiçbiri MS tanısı koymak için yeterli değildir. Şüpheli durumda farklı teknikler de doktorlar tarafından uygulanacaktır. MR raporun sonuçlarında yer alan her türlü ifade sadece bir doktor tarafından yorumlanmalıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilgii.net