Bilgii.net

Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nelerdir? – Tüm Detaylar

18.10.2018
Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nelerdir? – Tüm Detaylar

Boşaltım sistemi, atığın işleyişini, vücuttan atıkları boşaltma işlemini gerçekleştiren bir organizmanın vücudunun sistemidir. Boşaltım sistemi, homeostaz tarafından üretilen atıkların giderilmesinden sorumludur.

Boşaltım sisteminde; terleme bezleri, karaciğer, akciğerler ve böbrek sistemi gibi, bu sürece dahil olan vücudun birkaç parçası vardır. Her insanın iki böbreği vardır.

Her böbrek üç bölümden oluşur:

  • Renal korteks,
  • Renal medulla
  • Renal pelvis.

Böbrek korteksi böbreğin dış tabakasıdır ve medulla böbreğin iç tabakasıdır. Böbrek pelvisi idrarı böbrekten üreter yoluyla alır. Her iki üreter de idrarı vücudun tek idrar torbasına yönlendirir, bu da genişlediğinde sinir uyarılarını genişletir ve gönderir. Buradan idrar, üretra ve vücuttan dışarı atılır.

Boşaltım Sistemi Hastalıkları

  • Böbrek Yetmezliği: Kısmi veya tam böbrek fonksiyon kaybı olarak adlandırılır. Böbrek yetmezliği akut (başlangıç ​​ani olduğunda) veya kronik olarak sınıflandırılır. Kronik böbrek yetmezliği genellikle böbreğin uzun süreli hastalıklarının sonucudur. Nadir durumlarda, görünür belirtiler olmadan böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliğinden kaynaklanan komplikasyonlar arasında kalp yetmezliği, pulmoner ödem ve vücutta aşırı miktarda potasyum görülür. Kronik başarısızlıkta kan normalden daha asidik hale gelir ve kemiklerden kalsiyum kaybı olabilir. Sinir dejenerasyonu da oluşabilir.
  • Böbrek Taşı: Mineraller ve böbrekler içinde oluşan organik maddedir. Bu tür taşlar, normal böbrek fonksiyonunu bozacak kadar büyük olabilir. İdrar, çözelti içinde birçok tuz içerir ve eğer mineral tuzlarının konsantrasyonu fazlalaşırsa, fazla tuz, taşlar olarak adlandırılan görünür, katı parçacıklar haline gelmek üzere genişleyebilen kristaller olarak çöker. Böbrek taşı, enfeksiyon veya tıkanıklık gibi belirgin bir neden olmadan oluşuyorsa birincil olarak sınıflandırılır.

  • İdrar Yolu Enfeksiyonu: Sıklıkla ve ağrılı idrara çıkma ile karakterize edilen ve genellikle mikroorganizmaların yayılmasının neden olduğu böbrek sisteminin iltihaplanmasıdır. İdrar yolunun enfeksiyonu, minör veya majör hastalığa neden olabilir. Örneğin, sistitin (mesanenin iltihaplanması) bir saldırısı, sadece az miktarda ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir, oysa üst üriner sisteme yayılan enfeksiyon, üreterin ve böbrek yetmezliğinin tıkanması gibi akut komplikasyonlara yol açabilir veya yavaş yavaş böbrek yetmezliğine ilerleyen inkontinans veya böbrek skarlaşması gibi kronik rahatsızlıklara yol açmaktadır. Şiddetli veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşam boyu rahatsızlık ve yaşam kalitesinde azalma ile sonuçlanabilir.
  • Uremia , (Üremi): Kandaki anormal derecede yüksek konsantrasyonlardaki azotlu maddelerin toksik etkilerinden kaynaklanan tıbbi durumun bir sonucu olarak böbreğin başarısızlığı için kovmak yoluyla atık ürünlere denir. Protein metabolizmasının son ürünleri, kanda birikir; ancak kan, böbrekler içinden geçtiğinde filtrelenir. Üremi, böbreklerin işlevini bozan veya idrarın vücuttan atılmasını engelleyen herhangi bir bozukluktan kaynaklanabilir.

  • Nefrotik Sendrom: olarak da adlandırılan nefroz, işaretlerinin grubu böbrek düşük bir seviyede dahil arıza, albümin kanda (bir protein) ve lipidlerin (yağların) yüksek düzeyde, proteinlerin idrar, doku ve sıvı birikmesidir. Nefrotik sendrom tipik olarak günde 3.5 gramdan fazla protein kaybıyla sonuçlanır. Streptokok enfeksiyonu, lupus eritematozus , renal ven trombozu veya ağır metal zehirlenmesinden kaynaklanabilir.
  • Mesane İltihabı: İdrar kesesi içindeki malign hücrelerin büyümesi ile karakterize hastalık, idrarın giderilmesinden önce depolanmasından sorumlu organdır. Mesane kanseri, böbrek, üreter veya üretra kanserleri ile de ilişkili olabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bilgii.net